Vi Skapar
Appar System Integrationer Visualiseringar

Vad gör vi?

System- och apputveckling i Stockholm

Meepo är ett IT-företag beläget på Södermalm i Stockholm, här skapar vårt team av utvecklare, designers och projektledare de appar och system som du behöver. Med ett tvärfunktionellt team som innehar olika expertiser utvecklar vi allt från mobilappar till komplexa datalagringssystem, visualiseringar och integrationer, och vi gör det bra. Vi jobbar med att fånga essensen av våra kunders önskemål, feedback och ideér. Genom en agil process garanterar vi att kunden är involverad i varje steg av processen, från första pappersprototyp till slutprodukt. Vi arbetar iterativt och ger våra kunder chansen att kontinuerligt förhandsgranska och återkoppla på vårt arbete, för att garantera att kunden får det som önskats. Med en dedikerad projektledare och ett tvärfunktionellt utvecklingsteam tilldelat projektet skapar vi förstklassiga produkter och samarbete. Genom en tydlig och transparent kommunikation säkerställer vi en process som är smidig och behaglig för alla inblandade.

Kunder & Case

The life you can save logo
IT Konsult åt Itello
Apputveckling åt Balder
Apputveckling åt King
Apputveckling åt SJ
Apputveckling åt TSS
Apputveckling åt Kenart
CRM System Amnesty
Är du haj på kod?
Prova och se med våra utmaningar.

Våra grundvärderingar

Glada anställda

Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång och hjärtat av vårt företag.
Det är viktigt för oss är att våra anställda är en del av en större bild och känner en känsla av tillhörighet. Vi uppmuntrar till individuell utveckling och gemensamma idéer. Vi värdesätter medarbetarnas välbefinnande, och strävar efter att vara så bra arbetsgivare som möjligt. Det ska vara roligt att gå till jobbet!

Nöjda kunder

Med vår kompetens inom digitalisering skapar vi värdefullt innehåll för våra kunder. Vi personifierar deras service för deras behov och lyssnar på deras idéer. Genom transparent och tydlig kommunikation håller vi dem uppdaterade under hela processen. Nöjda kunder är vår högsta prioritet.

En bättre värld

Som individer och som företag är det upp till oss om vi vill förändra något, och med rätt inställning och förutsättningar så kan vi det! Varje år donerar vi en del av vår vinst till välgörenhet och i år skapade vi en välgörenhetsapp i samarbete med The Life You Can Save, för att hjälpa de människor som lever i extrem fattigdom effektivare.
Ett Klimatpositivt Meepo

Ett Klimatpositivt Meepo

En av Meepos grundvärderingar är att bidra till en bättre värld, och i tider som dessa går det inte att slå sig för bröstet om en inte på allvar granskar och aktivt arbetar för att minska sitt klimatavtryck. Det är en av vår tids stora kriser, och vi vill naturligtvis dra vårt strå till stacken. Därför har vi med start 2020 inlett vårt arbete för att dokumentera, minska och kompensera för våra utsläpp med målsättning att vara en klimatpositiv förebild i branchen.

Vad vi gör

Vi har beslutat oss för att inledningsvis använda en kalkylator för att beräkna våra utsläpp. Detta eftersom vi är ett litet företag med relativt låga utsläpp och vill investera där pengarna gör så stor nytta som möjligt. För att kompensera för osäkerheten i sådana verktyg kompenserar vi för dubbla mängden av vårt resultat. Därigenom har vi tillräcklig felmarginal i beräkningarna för att åtminstone nå klimatneutralitet.

Vi vet också att kompensationsprojekt har en inbyggd osäkerhet och att det inte är säkert att den nytta de gör inte hade uppnåtts på andra sätt, vilket också är en bra anledning att överkompensera. Med tiden kan vi bli mer nogranna, men målsättningen är fortfarande att hellre göra för mycket än för litet.

Hur vi räknar

Vi använder oss av Go Climates verktyg för klimatberäkningar för företag (Go Climates), då de har en tydlig metodbeskrivning och strävar efter att vara GHG-kompatibla. Vi har även jämfört resultatet med andra verktyg för att säkerställa att det känns rimligt.

Hur vi minskar

Meepo är ett litet företag med små utsläpp, men vi vill ändå jobba aktivt för att minska dem där vi kan. Många av de stora och självklara vinsterna är redan gjorda, som att välja grön el till kontoret. Med det sagt utvärderar vi återkommande hur vi kan fortsätta att dra ner på utsläpp för resor, inköp och liknande.

Hur vi kompenserar

Vi kompenserar för dubbla mängden av våra utsläpp genom Gold Standard-certifierade projekt då det är den just nu ledande standarden för effektiv klimatkompensation. Att välja projekt är svårt, och vi förlitar oss på den expertis som redan finns i den här certifieringen. För att ytterligare gardera mot osäkerhet i kalkylerna väljer vi en portfölj av projekt. Då sprider vi risken och ökar chansen att våra klimatinvesteringar verkligen gör nytta. (Gold Standard).

Kontakta oss

Vi vet att klimatfrågan är komplex och är därför öppna för synpunkter. Har just du tankar på vårt klimatarbete är du mer än välkommen att höra av dig. Det gäller även om du har en projektidé på området som vi kan hjälpa till att förverkliga. Tillsammans minskar vi den påverkan som klimatkrisen har på vår omvärld!

Våra utsläpp

2021: Utsläppen beräknades till 12.7 ton, och vi kompenserar därför för 30 ton till Go Climate klimatportfölj. Särskilt höga var utsläppen i kategorin inköp (6,2 ton), där nyinköp av monitorer var den största faktorn. I kategorin resor hamnade utsläppen på 2,5 ton, en siffra som eventuellt blir högre 2022 samtidigt som inköpen borde bli något lägre. Energi stod för 2,4 ton av våra utsläpp, och här var värme och serverkraft de största bidragande faktorerna.

Sammanfattningsvis var 2021 ett år med lägre utsläpp för många, och vi förväntar oss en viss risk för höjning på några områden 2022.