communication tower

Sveriges största telebolag hade svårigheter att skaffa sig en överblick över deras utvecklingsprocess. Läs hur vi gick tillväga när vi förbättrade deras arbetsprocess.

Projektnamn

Feature Product Tracker

Övergripande

Ett projekthanteringssystem som visualiserar hela utvecklingsprocessen.

Teknologier

Typescript .NET Core Signalr Angular SQL Server

01

Problemet

Frustrerad över att inte få bra beslutsunderlag i tid? Sveriges största telebolag var det. Beslutsfattare spenderade timmar på att samla in information från organisationens alla hörn för att försöka skapa sig en överblick över deras utvecklingsprocess. Att sedan sammanställa information för att få ett bra underlag var mycket tidskrävande och tog värdefull tid från annat.
Train rails
02

Lösning

Ett system som kunde sköta all informationsinhämtning samt sammanställa den, behövdes. “Feature Product Tracker” blev den perfekta lösningen, ett projekthanteringssystem som integrerar data från hela organisationen in till en och samma informationsmodell och visualiserar det på ett överskådligt och tydligt sätt. Plötsligt kunde medarbetare i ledarroll på ett enkelt sätt följa hur utvecklingsprocessen i organisation fortskred och det i realtid!
Shelf with electronics
03

Resultat

Systemet underlättade arbetet för hundratals medarbetare som nu slapp slita sitt hår i frustration över att behöva spendera merparten av sin tid på att gräva fram och tyda den information de behövde. Genom att ha all information samlad i ett och samma verktyg med ett gemensamt vokabulär kunde organisationen ta snabbare och mer välinformerade beslut än någonsin tidigare.

Är ni i samma sits? Vill ni också ha ett system som samlar information från flera verktyg?

Låt oss hjälpa er med det!

Shelf with electronics

Teknologier vi använde i detta projekt

Typescript logo
.Net Core logo
SignalR logo
Angular logo
SQL Server logo